OTWARCIE PRZEDSZKOLA OD DN. 11 MAJA (zmiana godzin pracy przedszkola)

PRZEDSZKOLE otwarte od 11 maja 2020

Szanowni Państwo

W związku z otwarciem przedszkola w dniu 11 maja (poniedziałek) br. informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności nasze przedszkole zapewni opiekę dzieciom zgłoszonym w dniu 4 maja br., rodziców obojga czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje REŻIM SANITARNY oraz ZMIANA ORGANIZACJI PRACY- Przedszkole otwarte jest do odwołania w godz. od 7.30 do 16.30. Dzieci przyprowadzamy do godz.8.00

Rodzice są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję   i zobowiązani są do zapoznania się z PROCEDURĄ PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

(LINK DO PROCEDURY)

O szczegółach Rodzice zgłoszonych dzieci zostaną poinformowani telefonicznie, mailowo i poprzez komunikator Messenger.


ul. Warneńska 7G
80-299 Gdańsk

532 253 838 (w sprawie rekrutacji)
608 367 700 (kontakt z dyrektorem przedszkola)
692 901 508 (kontakt z przedszkolem)

Copyright: Cudowna Kraina Przedszkole Gdańsk. Projekt i realizacja: PodisPromotion