Logopedia - ważne informacje


DRODZY RODZICE,

Od piątku tj. 08 października  w przedszkolu odbywają się indywidualne zajęcia logopedyczne.

 

Za zajęcia logopedyczne rozliczają się Państwo z osobą prowadzącą zajęcia na nr rachunku w umowie. Proszę nie dokonywać wpłat za zajęcia na rachunek przedszkola.

Cena zajęć -  40zł za 30 minut

Cena za diagnozę logopedyczną – 40 zł.

Na tablicy w przedszkolu została powieszona lista, proszę o zapoznanie się z informacją i o wpisanie dziecka na listę.

 

WAŻNE

Informacje od logopedy

 

Zasady płatności za zajęcia  z  logopedii:

1. Płatność za zajęcia w kwocie 40 zł / 1 zajęcia następuje łącznie, zgodnie z ilością tygodni roboczych w danym miesiącu ( np. 4 tyg.= 4 zajęcia= 160 zł), z góry do 05 dnia miesiąca, przelewem na konto bankowe Gabinetu mBank 27114020040000310281433300.

Na życzenie Rodzica/ Opiekuna Gabinet wystawia fakturę. szkolareda@gmail.com


2. Nieobecność dziecka na zajęciach należy zgłaszać najpóźniej dzień przed zajęciami, do godziny 20.00, przez sms na nr 503142035.


3. Nieobecność zgłoszoną wcześniej ( zgodnie z p. 2) Gabinet ma obowiązek odrobić z Pacjentem, w formie online w ustalonym terminie. Chyba, że strony stalą inaczej.


4. Nieobecności niezgłoszonej wcześniej ( zgodnie z p. 2) Gabinet nie ma obowiązku odrabiać z Pacjentem, a płatność za zajęcia nie podlega zwrotowi.

5. Należność za diagnozę logopedyczną 40 zł, proszę wpłacić do piątku 15.10.2021 na konto bankowe Gabinetu

mBank 27114020040000310281433300.

ul. Warneńska 7G
80-299 Gdańsk

532 253 838 (w sprawie rekrutacji)
608 367 700 (kontakt z dyrektorem przedszkola)
692 901 508 (kontakt z przedszkolem)

Copyright: Cudowna Kraina Przedszkole Gdańsk. Projekt i realizacja: PodisPromotion