harmonogram zajęć dodatkowych

Indywidualne zajęcia logopedyczne

DRODZY RODZICE,

Od najbliższego piątku tj. 08 października  w przedszkolu odbywać się będą indywidualne zajęcia logopedyczne.

W piątek zostanie przeprowadzona diagnoza przesiewowa dla dzieci, które w zeszłym roku szkolnym takiej diagnozy niemiały i u dzieci nowoprzyjętych. Badanie takie odbędzie się po uprzednim wyrażeniu zgody przez Rodzica.

Za zajęcia logopedyczne rozliczają się Państwo z osobą prowadzącą zajęcia na nr rachunku w umowie. Proszę nie dokonywać wpłat za zajęcia na rachunek przedszkola.

Cena zajęć -  40zł za 30 minut

Cena za diagnozę logopedyczną – 40 zł.

Na tablicy w przedszkolu została powieszona lista, proszę o zapoznanie się z informacją i o wpisanie dziecka na listę.

 

Taniec towarzyski odbywa się  w poniedziałki (opłata miesięczna 45 zł. płatna z góry do 5-go każdego miesiąca - nr konta: 48 1240 1271 1111 0010 4743 1857. W tytule przelewu wpisać : imię i nazwisko dziecka, miesiąc oraz dopisek Cudowna Kraina)

Zajęcia taneczne prowadzone w naszym przedszkolu wspierają rozwój dzieci w różnych sferach – emocjonalnej, fizycznej, poznawczej, społecznej. Doskonalą orientację czasowo-przestrzenną, rozwijają prawidłową postawę i świadomość własnego ciała a także sprawność motoryczną. Dla małego dziecka taniec jest niezastąpionym doświadczeniem pozwalającym  na odprężenie, trening napięcia mięśni, na stymulację dotyku. Taniec jest jedną z najbliższych człowiekowi aktywnością ruchową. Taniec angażuje zmysły i stymuluje integrację sensoryczną. Dzięki zajęciom tanecznym dzieci stają się bardziej otwarte, kreatywne i komunikatywne. Podczas zajęć przedszkolaki poznają podstawowe kroki tańców towarzyskich oraz mają możliwość improwizowania własnych wymyślonych kroków. Dzieci uczą się również współdziałania ze sobą i czerpią radość ze swoich osiągnięć.

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa w czwartek (karnet 90 zł.  - nr konta: 21 1160 2202 0000 0000 2169 8550. W tytule przelewu wpisać : imię i nazwisko dziecka, miesiąc oraz dopisek Wesołe Przedszkole Morena)

Zabawy i zajęcia ruchowe, w których podstawową rolę odgrywa ruch. Mają one przede wszystkim na celu ogólną poprawę kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej dzieci, ale także integrację z rówieśnikami i niezwykle ważne w tym wieku aktywne spędzenie wolnego czasu. Zapewniają dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i motoryczny. Wyrabiają u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej. Kształtują u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokajają potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowują do regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

 

Celem prowadzonych zajęć jest:

 

Opłaty za zajęcia podane zostaną podczas zebrań z Rodzicami oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.
ul. Warneńska 7G
80-299 Gdańsk

539 437 760 (w sprawie rekrutacji)
608 367 700 (kontakt z dyrektorem przedszkola)
692 901 508 (kontakt z przedszkolem)

Copyright: Cudowna Kraina Przedszkole Gdańsk. Projekt i realizacja: PodisPromotion