harmonogram zajęć dodatkowych

Indywidualne zajęcia logopedyczne


Wszystkie dzieci przechodzą badanie logopedyczne (diagnoza), po którym Rodzic otrzymuje informację na temat przeprowadzonego badania. Indywidualną terapią logopedyczną objęte są dzieci, które zostały zakwalifikowane po badaniach przesiewowych. Ćwiczenia w czasie zajęć dostosowane są do możliwości i aktualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko w trakcie zajęć korzysta ze specjalnie przygotowanych pomocy. Po odbytych zajęciach otrzymuje kartę zadań do utrwalenia w domu z Rodzicem.

 

Taniec towarzyski odbywa się  w poniedziałki (opłata miesięczna 45 zł. płatna z góry do 5-go każdego miesiąca - nr konta: 48 1240 1271 1111 0010 4743 1857. W tytule przelewu wpisać : imię i nazwisko dziecka, miesiąc oraz dopisek Cudowna Kraina)

Zajęcia taneczne prowadzone w naszym przedszkolu wspierają rozwój dzieci w różnych sferach – emocjonalnej, fizycznej, poznawczej, społecznej. Doskonalą orientację czasowo-przestrzenną, rozwijają prawidłową postawę i świadomość własnego ciała a także sprawność motoryczną. Dla małego dziecka taniec jest niezastąpionym doświadczeniem pozwalającym  na odprężenie, trening napięcia mięśni, na stymulację dotyku. Taniec jest jedną z najbliższych człowiekowi aktywnością ruchową. Taniec angażuje zmysły i stymuluje integrację sensoryczną. Dzięki zajęciom tanecznym dzieci stają się bardziej otwarte, kreatywne i komunikatywne. Podczas zajęć przedszkolaki poznają podstawowe kroki tańców towarzyskich oraz mają możliwość improwizowania własnych wymyślonych kroków. Dzieci uczą się również współdziałania ze sobą i czerpią radość ze swoich osiągnięć.

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa w czwartek (karnet 90 zł.  - nr konta: 21 1160 2202 0000 0000 2169 8550. W tytule przelewu wpisać : imię i nazwisko dziecka, miesiąc oraz dopisek Wesołe Przedszkole Morena)

Zabawy i zajęcia ruchowe, w których podstawową rolę odgrywa ruch. Mają one przede wszystkim na celu ogólną poprawę kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej dzieci, ale także integrację z rówieśnikami i niezwykle ważne w tym wieku aktywne spędzenie wolnego czasu. Zapewniają dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i motoryczny. Wyrabiają u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej. Kształtują u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokajają potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowują do regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

 

Celem prowadzonych zajęć jest:

 

Opłaty za zajęcia podane zostaną podczas zebrań z Rodzicami oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.
ul. Warneńska 7G
80-299 Gdańsk

532 253 838 (w sprawie rekrutacji)
608 367 700 (kontakt z dyrektorem przedszkola)
692 901 508 (kontakt z przedszkolem)

Copyright: Cudowna Kraina Przedszkole Gdańsk. Projekt i realizacja: PodisPromotion